Algemene voorwaarden

 1. Inschrijven: Inschrijven doet je d.m.v. het versturen van het inschrijfformulier. Mocht het niet lukken dit formulier te openen, dan kun je ook je contactgegevens mailen naar info@inlineskateles.nl.

 2. Plaats toekenning: De toekenning van de plaatsen is op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Let op: Pas na betaling is je inschrijving definitief. Cursisten die niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de cursist door Inlineskates.nl benaderd.

 3. Betaling: Pas nádat je de bevestiging van ons hebt ontvangen, vragen wij je het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken via de bank of giro. Indien de betaling anderhalve week vóór de eerste skateles nog niet bij ons is binnengekomen, behouden wij ons het recht voor om de plaats die voor je gereserveerd is, weer vrij te geven.

 4. Annuleren: Na betaling gelden de volgende richtlijnen:
  - Bij annulering tot één week voor de eerste cursusdatum. wordt de betaling aan je terugbetaald.
  - Bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor de eerste cursusdatum wordt de aanbetaling voor 50%
  terugbetaald.

 5. Deelname cursus: Deelname aan de skatecursus is geheel op eigen risico. Ondergetekende vrijwaart Inlineskateles.nl en/of de instructeur van alle materiële en immateriële schade opgelopen voor, tijdens of na de cursus. Volledige bescherming tijdens de skatecursus is verplicht d.w.z. pols-, elleboog- en kniebeschermers inclusief helm.

 6. Data cursussen: Inlineskateles.nl behoudt zich het recht om data van cursussen te wijzigen .
  Inlineskateles.nl behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende belangstelling of overmachtssituaties te annuleren.

 7. Afwezigheid cursist: Afwezigheid van de cursist dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij Inlineskateles.nl.

 8. Verhuur: De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies of diefstal. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
  Het is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven.

 9. Deelnemer: Ondergetekende verklaart mede dat hij/zij veel plezier zal hebben in het inlineskaten en veel zal oefenen.
  © Inlineskateles.nl 2012 • Alle rechten voorbehouden